Brněnská

    Okresní

        Organizace

            Klubu

                Sokolníků

Brněnská okresní organizace klubu sokolníků je součástí Klubu Sokolníků ČMMJ a k 1.1.2007 má 43 členů a 3 sokolnické adepty. BROOKS pořádala v r. 2006 několik loveckých setkání. V roce 2006 jsme zorganizovali tři dvoudenní lovecké akce, což nemá v historii brněnské organizace obdoby.

 

První setkání spojené s hodnocením dravců se konalo v Dobřínsku u Moravského Krumlova sobotu a neděli 23.9. a 24.9.2006. Tento nový způsob prověřil připravenost dravců při lovu a příletové poslušnosti objektivněji oproti předchozímu způsobu, kdy probíhalo pouze hodnocení dravců bez opravdového lovu. Skupině sokolů bylo umožněno hodnocení v jiné vhodnější lokalitě honitby. Celková úroveň zúčastněných dravců byla perfektní. Jubilejního 40. setkání sokolníků v Opočně budou mít možnost se zúčastnit opět jen ti nejlepší dravci. Zejména jestřáb Petra Holešínského a Harris Zdeňka Kocmana, nejenom na hodnocení, ale i na jiných srazech překvapoval mnoha úlovky. Povinností adeptů byla účast na setkáních BROOKS. Kromě těch, kteří se zúčastnili nebo omluvili, ostatní adepti neprojevili zájem, tudíž byli vyjmuti z evidence adeptů.

Druhé dvoudenní setkání proběhlo na Moravci na Vysočině. Bylo to již posedmé, kdy jsme lovili ve zdejším sdružení. Netradičně jsme začali v pátek 20.10.2006 večerním srazem na myslivně. Jako obvykle nás dojela jen hrstka členů. Druhý den však na nástupu stálo 17 členů včetně pozvaných přátel. Za první velice teplý den jsme ulovili 5 zajíců a 3 srnčata. Druhý den počasí opět přálo. V lépe zazvěřené části honitby se ulovilo 9 zajíců, 2 srnčata a 1 králík divoký.
Třetí setkání proběhlo v Dyjákovicích na Znojemsku 11.11. a 12.11.2006. Toto setkání jsme domluvili po uvedení reportáže v televizi, ve které byli Dyjákovičtí myslivci bez jakýchkoliv důkazů byli nařčeni členem klubu, že postřelili orla mořského. Prostřednictvím tohoto setkání dali Dyjákovičtí najevo svůj vztah k dravcům a vyvrátili mylná tvrzení. Dvoudenní setkání bylo příjemným vyvrcholením lovecké sezóny. Nejenom místní členové, ale i my jsme byli spokojeni. Jedinou chybou byla slabá účast. Pouze v šesti lidech jsme vzorně reprezentovali brněnskou organizaci. Bylo uloveno 7 zajíců. Každý měl mnoho možností k úlovku.

Mimo tyto, dnes již tradiční setkání, jsme zajistili na rok 2007 jednodenní akci - lovecké setkání v Pozdatíně. Další možné setkání jsme rozjednali v dobře zazvěřeném revíru poblíž Benešova.

Věříme, že i r. 2007 přinese členům brněnské okresní organizace mnoho úspěchů, loveckých zážitků a poslušné dravce.

V případě zájmu o členství v BROOKS a Klubu Sokolníků a v případě zájmu o další informace kontaktuj info@brooks.eu